Registrácia - predaj / eladó - KPHV

Prejsť na obsah

Základné podmienky pre predávajúceho:
- určené predajné miesto obsadí od 05:00 do 07:00 hodiny podľa pokynov usporiadateľa
- tovar predáva vo vlastnom mene s dodržaním platnej legislatívy
- za kvalitu predaného tovaru zodpovedá v plnom rozsahu, vrátane záruky
- nepropaguje žiadnu politickú stranu, hnutie
- nesie plnú zodpovednosť za vniknutú škodu spôsobenú vlastnou vinou
- vyhradené predajné miesto opustí najskôr o 15:00, resp. na základe dohody s usporiadateľom
- dodrží všetky pokyny usporiadateľa
- Plochy sú vrátane obslužnej techniky (vozidla, prívesu, stanu, …)
- cena obsahuje náklady usporiadateľa, občerstvenie a obed (guláš) pre predávajúceho (pre dve osoby)
- dodržiavanie aktuálne hygienické podmienky
- objednávka bude platná až po uhradený poplatkov (údaje na úhradu zašleme mailom)
Plocha pre členov KPHV Komárno je zadarmo.
KPHV 1996 - 2024
Návrat na obsah